Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Bouwplannen

    ONTWERP BESTEMMINGSPLAN OMMOORD BUITEN DE RING

Opgesteld door:
dS+V
Ruimtelijke Ordening, bureau Bestemmingsplannen Vastgesteld d.d.
Galvanistraat 15
Postbus 6699
3002 AR ROTTERDAM Goedgekeurd d.d
Januari 2009
printdatum: 20 januari 2009

Meer info en de pdf uitvoering klik hier


--------------------
Randvoorwaarden Grasbuurt/Ommoord

1. Algemeen
De Grasbuurt is een buurt in Ommoord, gelegen tussen de rijksweg 20, de President Rooseveltweg,
de Prins Alexanderlaan en de Doornen- en Distelbuurt. Het is een onderdeel van de zuidelijke
laagbouwzone van Ommoord en bestaat hoofdzakelijk uit wonen, enkele scholen en een kleine
strook met een winkel-, kantoor en bedrijfszone.

De buurt is goed bereikbaar per openbaar vervoer, de metrohalte Graskruid is aan de overzijde van de
Prins Alexanderlaan ter hoogte van de Brongras. Verkeersontsluiting van de wijk is in
de vorm van een lus, de Nieuwe Ommoordseweg die aansluit op de ringweg door Ommoord.


Hier kunt de notitie randvoorw Grasbuurt 26 06 08 lezen. klik hier voor dit pdf document

-----------------------


Meer info hoe VROM over zaken denkt is hier te lezen in het document  Wet Ruimtelijke Ordening

klik hier voor het boekje

Zienswijze Woonbron Kristal:

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Momenteel ligt ter inzage het ontwerp van het Bestemmingsplan "Ommoord buiten de
Ring" met bijbehorende stukken. Graag informeren wij u over onderstaande zienswijze.
Wij hebben kennis genomen van genoemde stukken en het betreurt ons dat de reeds
bestuurlijk vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkelingen
binnen de Grasbuurt (Kamgras, Brongras en De Piloot) niet passen binnen het ontwerp
van het bestemmingsplan en de voorgestelde wijzigingsbevoegdheden (begrenzing en
omschrijving). Wij verzoeken u de lees meer en verder klik hier voor het gehele document

--------------------------