Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Informatie

Als er veel mensen bij elkaar wonen, leidt dat soms tot kleine ergernissen. Gelukkig kunnen die vaak in onderling overleg worden opgelost.

Van woonoverlast is sprake als een bewoner zich regelmatig zodanig gedraagt, dat hij of zij daarmee buren en andere omwonenden in hun woongenot stoort en/of in hun vrijheid belemmert.

Voorbeelden van woonoverlast zijn:

* Criminaliteit
* Drugsoverlast
* Burenruzie
* Fysiek geweld
* Overlastgevend bezoek
* Pesterijen
* Asociaal gedrag
* Stankoverlast en vervuiling
* Geluidsoverlast
* Stalken
* Verbaal geweld, bedreiging, intimidatie
* Vernieling

Om erachter te komen of de woonoverlast die u ervaart echt niet door de beugel kan, kunt u zich het volgende afvragen:

* Om welke overlast gaat het?
* Is het altijd storend of alleen op bepaalde momenten?
* Bent u de enige die er last van heeft of geldt dat ook voor andere (buren)?
* Is er sprake van illegale of criminele praktijken, zoals overbewoning, onderverhuur?

Is er inderdaad er sprake van gedrag, dat voor u of andere omwonenden onacceptabele hinder oplevert? Dan spreken we van overlast.

Blijf er vooral niet mee zitten, maar neem contact op met de gemeente Rotterdam, uw woningcorporatie of de politie! Zie voor meer informatie de pagina 'Melden van overlast'.


In eerste instantie probeert u natuurlijk zelf de problemen te bespreken met de overlastgever. Lukt dat niet dan kunt u contact opnemen met onderstaande instanties

Gemeente
U kunt als bewoner woonoverlast melden bij het algemene telefoonnummer van de gemeente Rotterdam: 14 010 of het digitale woonoverlastformulier invullen.
Van hieruit wordt uw klacht doorgegeven aan de overlastcoördinator binnen de deelgemeente, die de afhandeling van die klacht in de gaten houdt.

Woningcorporatie
Huurt u een woning van Woonstad Rotterdam, PWS, Com.Wonen, Vestia, Woonbron of Stadswonen, dan neemt u contact op met uw verhuurder.

Woonbron Hoogvliet 010 - 231 13 11
Woonbron Prins Alexander 010 - 286 88 66
Woonbron Spijkenisse 0181 - 670 670
Woonbron IJsselmonde 010 - 292 41 40
Vestia Noord 0900 - 1455
Vestia Zuid 010 - 410 99 11
Vestia Feijenoord 010 - 423 99 99
Woonstad Rotterdam Hoofdkantoor: 010 - 440 88 00
Comwonen
Hoofdkantoor: 010 - 890 25 25
PWS Hoofdkantoor: 010 - 421 60 22
Stadswonen Hoofdkantoor: 010 - 800 72 00


Politie
Bij verstoring van de openbare orde belt u met de politie op het nummer 0900-8844. Het doen van aangifte is een grote stap. Sommige buren zullen daar niet vriendelijk op reageren. Toch is het doen van aangifte belangrijk. Eventueel doet u aangifte bij uw buurtagent.

Melden als zaken stuk zijn klik hier