Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Nieuws

Steeds meer corporaties stoppen met energiebesparing
Slechts een kwart van de
corporaties kan alle voorgenomen plannen uitvoeren. Voor ruim de helft
van de woningen dreigt dat de doelstelling uit het Convenant
Energiebesparing niet gehaald wordt. Dat blijkt uit een inventarisatie
van de Woonbond, de landelijke belangenvereniging van huurders

Het Woonbond Energieteam peilde bij de corporaties die tot haar
directe netwerk horen hoe de uitvoering van energiebesparingsplannen
verloopt. De uitkomst maakt duidelijk dat het kabinetsbeleid een grote
en negatieve invloed heeft op investeringen in energiebesparing. De
Woonbond maakt zich daar ernstig zorgen over.

Bij slechts 15 van de 52 ondervraagde corporaties kunnen alle
voorgenomen projecten doorgaan. Ruim tweederde maakt pas op de plaats
of stopt zelfs helemaal met investeren. Enkele voorbeelden.
Woningbouwvereniging Maarn uit Utrecht liet weten: 'Gezien de
opgelegde financiële verplichtingen door de minister zijn voorgenomen
investeringen in energiebesparing voor onbepaalde tijd stopgezet.'
Ymere uit Noord-Holland: 'Daar waar toezeggingen gedaan zijn voeren we
de projecten uit, maar we hebben sterk geprioriteerd en hebben
projecten laten vallen en doen minder projecten.'

Gemiddeld Energielabel B in 2020

Met het convenant Energiebesparing Huursector hebben overheid,
verhuurders en Woonbond afspraken gemaakt over energiebesparing in de
huursector. Het doel dat daarbij bereikt moet worden is helder: in
2020 hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dat levert
huurders niet alleen meer wooncomfort en een lagere energierekening
op, het draagt ook bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot.

Doelstelling convenant onder druk

Uit de inventarisatie wordt duidelijk dat de doelstelling uit het
convenant ernstig onder druk staat. Slechts 14 corporaties (27%)
verwachten dat zij de doelstelling gaan halen. 40% van het aantal
corporaties verwacht nu al dat het niet gaat lukken om in 2020 op
Energielabel B uit te komen. Omgerekend in woningaantallen gaat het
zelfs om 54% van de corporatiesector. Corporaties die verwachten de
doelstelling van gemiddeld label B in 2020 niet te halen zijn onder
andere Woningstichting Den Helder, Elkien uit Friesland, Wonen Breburg
uit Brabant en Ymere uit Noord-Holland.

Kabinetsbeleid belangrijkste oorzaak

Corporaties hebben verschillende redenen om energiebesparingsplannen
uit te stellen of af te blazen. De verhuurderheffing is verreweg de
belangrijkste oorzaak die in de toelichtingen genoemd wordt. De 1.7
miljard die corporaties jaarlijks moeten gaan bijdragen aan het rijk
trekt een streep door energiebesparingsplannen. Deze beperkt de
investeringsruimte en maakt het noodzakelijk om te bezuinigen op
projecten. Daarnaast speelt onzekerheid over de toekomst een rol.
Sommige corporaties willen eerst reorganisaties en andere
bezuinigingsoperaties uitvoeren voordat zij verder kijken naar hun
investeringsagenda.

Verhuurderheffing desastreus voor energiebesparing

Ronald Paping, directeur van de Woonbond: 'Dit onderzoek bewijst dat
de verhuurderheffing een desastreuze werking heeft, ook op het gebied
van energiebesparing. Door de heffing krijgen huurders minder
onderhoud en renovatie aan hun woning en moeten zij meer betalen voor
woningverbetering. De Woonbond stelt voor om de verhuurderheffing door
een investeringsplicht te vervangen, onder andere in energiebesparing.
<< Nieuws