Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Nieuws

Huurverhoging 2013; bezwaar maken kan lonen
Huishoudens met een laag inkomen of een bescheiden middeninkomen leveren daardoor opnieuw aan koopkracht in. De Woonbond opent een meldpunt Huurverhoging waar gedupeerden hun verhaal kwijt kunnen.

Bij het meldpunt kunnen drie soorten problemen worden gemeld. Dat je niet meer rond komt nu het huren veel duurder wordt, dat het huurverhogingsvoorstel niet klopt, of dat de privacy wordt geschonden. Met die meldingen gaat de Woonbond weer de strijd aan. We gaan ermee naar de politiek en naar de pers en we gebruiken de informatie bij onze voorlichting. Het meldpunt Huurverhoging wordt volgende week geopend. U vindt het dan op http://actiehuuralarm.nl/meldpunt

We verwachten veel meldingen. Omdat de huurverhoging mensen in financiële problemen brengt en in hun privacy aantast. Maar ook omdat de Belastingdienst niet in staat blijkt om foutloze inkomensindicaties te leveren van huurders. Verhuurders zullen daardoor veel fouten maken bij het aanzeggen van de huurverhoging voor 2013.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging.

De Woonbond roept huurders op om het huurverhogingsvoorstel dat zij krijgen heel kritisch te bekijken en bezwaar te maken als het niet deugt. En ook om bezwaar te maken als onduidelijk is of het deugt. Op www.woonbond.nl/huurverhoging staat een programma waarmee huurders kunnen controleren of bezwaar maken loont. Het checkt of een huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke eisen voldoet.

Aan u als lidorganisatie van de Woonbond wil ik vragen om deze boodschap actief door te geven aan uw achterban. Adviseer uw achterban om bij echte of vermoede fouten in het huurverhogingsvoorstel altijd bezwaar te maken bij de verhuurder. Daarbij kunt u gebruik maken van de nieuwe Woonbondflyer ´Bezwaar maken kan lonen´. Die kunt u als lidorganisatie gratis bestellen, u betaalt alleen de eventuele verzendkosten. Het zou mooi zijn als u deze flyer verspreidt onder alle huurders waarvan u de belangen behartigt, maar ik ga ervan uit dat u bij uw bestelling baseert op het aantal flyers dat u daadwerkelijk kunt verspreiden. Maak u vooral geen zorgen over de vraag of wij voldoende voorraad hebben. Bij onvoldoende voorraad laten we snel bijdrukken.


<< Nieuws