Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Nieuws

Demonstratie 12 maart wordt actiedelegatie 5 maart
Door de recente ontwikkelingen hebben wij echter moeten besluiten onze plannen te wijzigen. Daarvan wil ik u bij deze op de hoogte stellen.
Aanvankelijk wees alles er op dat 12 maart de beste datum zou zijn voor een demonstratie tegen het huurbeleid van minister Blok. Maar politiek Den Haag lijkt steeds meer haast te maken. Omdat de Eerste Kamer op 5 maart hoogstwaarschijnlijk zowel vergadert als stemt over de voorstellen, is een demonstratie op 12 maart mosterd na de maaltijd. We kiezen nu voor een kleinschalige actie om het brede maatschappelijke verzet te vertolken op de dag dat de knopen worden doorgehakt, dus op dinsdag 5 maart.

De Woonbond gaat met een grote actiedelegatie de leden van de Eerste Kamer zowel de petitie Huuralarm als een verklaring te overhandigen. In die verklaring geven de Woonbond en maatschappelijke partners aan wat de criteria zijn voor een beter huurbeleid.
Op 5 maart wordt Zaal Dudok in Den Haag onze uitvalsbasis. De actiedelegatie wordt daar vanaf 11:30 uur opgevangen met broodjes en soep. Rond 12.30 uur wandelen we met spandoeken naar het gebouw van de Eerste Kamer, waar we de petitie en de verklaring gaan overhandigen. Na afloop kan men plaatsnemen op de publieke tribune van de Eerste Kamer om het debat te volgen. (Vergeet daarvoor uw identiteitsbewijs niet!)
Organisaties die deel willen uitmaken van de actiedelegatie kunnen zich aanmelden op onderstaande pagina.

http://www.formdesk.com/nederlandsewoonbond/aanbiedenpetitie_5maart

Nota Bene: ook als u zich eerder heeft aangemeld voor de demonstratie is het nodig om opnieuw aan te melden. Aanmelding is echter nog geen garantie voor een plek, door de beperkte ruimte in Zaal Dudok kan het zijn dat de delegatie snel vol is. Hierover geven wij mensen die zich aanmelden zo spoedig mogelijk duidelijkheid.
Ik begrijp dat deze wijziging ongemak met zich kan meebrengen. Hopelijk hebben jullie er begrip voor dat we dit besluit hebben moeten nemen. De Actie Huuralarm gaat door. Dat moge duidelijk zijn. Want we blijven fel tegen de veel te hoge huurverhogingen, het gluren bij huurders en de verhuurdersheffing.

Met vriendelijke groet,
namens de Nederlandse Woonbond,
Ronald Paping,
directeur

<< Nieuws