Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Nieuws

Kom dinsdag 12 maart demonstreren tegen de mega huurverhogingen
De huren dreigen gigantisch te stijgen met percentages tussen de 4 en 9 procent. Demonstreer mee tegen de mega huurverhogingen. En let op: dit kabinet wil niet alleen de huren sterk optrekken, maar wil ook bezuinigen op de huurtoeslag.
Kom dinsdag 12 maart naar Den Haag. We demonstreren van 12.00 tot 14.00 uur op Het Plein. Dat is bij de Tweede Kamergebouwen. Over het programma volgt op een later tijdstip nadere informatie. Dat wordt eind februari/begin maart. Wel adviseren we u zich nu al wel aan te melden. Dat kan met het formulier dat onder DEZE LINK staat.
Doe dat alstublieft op deze manier, want dan weten wij hoeveel huurders er komen en kunnen we garanderen dat de demonstratie goed verloopt.
Op het internetformulier kunt u aangeven met hoeveel personen u komt en of u met de bus komt. U kunt ook aangeven of u eigen actiemateriaal meeneemt, (als u niet het Woonbondmateriaal gebruikt dat u kunt bestellen op actiehuuralarm.nl). En tenslotte vragen we u of u huurders kent die voor de pers hun verhaal zouden willen doen over de gevolgen die de voorgestelde maatregelen voor hen hebben.

Heeft u vragen over de organisatie van de demonstratie of over de huurbeleidsvoorstellen, schroom dan niet uw regioconsulent te bellen.


Regio West – tel. 020 551 7766
Flevoland - Saskia Lieon
Utrecht + Gooi en Vechtstreek - Riky Bouwman
Amsterdam Stadsregio en Noordholland boven Noordzeekanaal - Frank Agterkamp
Haarlemmermeer en Haarlem - Saskia Lieon
Zuid-Holland Noord - Saskia Lieon
Zuid-Holland Zuid - Suzanne Schuitemaker


Met vriendelijke groet,
namens de Nederlandse Woonbond,
Ronald Paping,
directeur

<< Nieuws