Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Nieuws

Persbericht Woonbond en FNV Bouw
Interesse Eerste Kamerleden voor alternatief Verhuurdersheffing
*Vanuit de Eerste Kamer is positief gereageerd op het Huur en
Bouwalarm dat Woonbond en FNV Bouw vandaag sloegen. Alle aanwezige
senatoren zeiden de gevolgen van de verhuurdersheffing zeer nadelig te
vinden voor zowel huurders, werkgelegenheid en samenleving. Zij willen
dat er een investeringsalternatief wordt onderzocht.*

Woonbond en FNV Bouw hebben er bij herhaling op gewezen dat een
investering door woningcorporaties van 5 miljard euro in nieuwbouw het
Rijk 2,5 miljard euro oplevert door inkomsten uit BTW en
loonbelasting. De senatoren van CDA, GroenLinks, PvdA, SP en VVD
willen pleiten voor extra tijd om de mogelijkheden van dit alternatief
zorgvuldig te onderzoeken.

De verhuurdersheffing houdt in dat het Rijk aan verhuurders een
heffing oplegt van jaarlijks 2 miljard euro. Om dat mogelijk te maken
komen er wat het Rijk betreft inkomensafhankelijke huurverhogingen van
4 tot 9 procent. Verhuurders geven aan zij daarmee bij lange na niet
uit de kosten zijn. Bouw- en renovatieprojecten worden stopgezet,
onderhoud gaat er bij inschieten en ook voor investeringen in
duurzaamheid en leefbaarheid zal geen geld meer zijn. Het Centraal
Fonds Volkshuisvesting , een autoriteit in de volkshuisvesting,
becijferde dat de verhuurdersheffing leidt tot het faillissement van
meer dan 40 woningcorporaties.

Onder huurders, woningzoekenden en ook verhuurders is groot verzet
tegen de verhuurdersheffing en de huurverhogingen. In korte tijd
plaatsten ruim 13.000 mensen hun digitale handtekening op
huuralarm.petities.nl.
<< Nieuws