Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Nieuws

**Regeerakkoord slecht voor woningmarkt en huurders**
De Woonbond is zwaar teleurgesteld over de inhoud. Het kabinet heeft
niet de kans benut om het breed gedragen plan WONEN 4.0 in te voeren,
maar neemt in plaats daarvan eenzijdige maatregelen die huurders zwaar
treffen in hun portemonnee.

Het nieuwe kabinet kiest er niet voor om de woningmarkt beter te
laten functioneren. Huurders moeten straks fors meer huur betalen,
maar dat leidt niet tot de voor de woningmarkt zo noodzakelijke
investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en energiebesparing.

In mei dit jaar heeft de Woonbond samen met Vereniging Eigen Huis,
Aedes en de makelaarsorganisaties het hervormingsplan voor de
woningmarkt WONEN 4.0 gepresenteerd. In dat plan wordt verdere
marktwerking op de huurmarkt nadrukkelijk gekoppeld aan de
stapsgewijze afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, extra
investeringen om woningtekorten op te heffen en een robuuste
woontoeslag. Dit plan heeft groot draagvlak, maar het nieuwe kabinet
heeft daar uiteindelijk niet voor gekozen.

Het nieuwe kabinet laat de hypotheekrenteaftrek voor een groot deel
in stand en voert daartegenover voor de huursector een huurbelasting
in van bijna 2 miljard euro in 2017, zo'n 15% van de totale huursom.
Volgens de Woonbond is dit een onevenwichtige benadering. Om deze
belasting te financieren moeten de huren van alle huurders door middel
van een inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) fors
stijgen. Voor huurders met lage inkomens1,5% boven inflatie, voor
huurders met een bescheiden middeninkomen 2,5% en voor huurders met
een huishoudinkomen van boven de € 43.000 zelfs 6,5%. De
huurprijsbescherming wordt grotendeels afgeschaft en er ontstaat een
sterke prikkel om huurwoningen te liberaliseren.

Woonbonddirecteur Ronald Paping: "Dit pakket laat de woningmarkt niet
beter functioneren, maar leidt tot een volledige investeringstop in de
huursector. Huurders worden financieel uitgekleed, zonder dat ze
alternatieven hebben om dit te voorkomen. Ik hoop nog steeds dat de
politiek bij zinnen komt en WONEN 4.0 invoert."
<< Nieuws