Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Nieuws

Huurmarkt heeft stimulans nodig
Dat is de boodschap die de Nederlandse Woonbond aan de informateurs heeft gegeven.
“Er moet geïnvesteerd worden in onderhoud en nieuwbouw. Bovendien moet er een
einde komen aan de torenhoge huren voor starters. De politiek moet
andere keuzes maken,” aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

De huurmarkt kampt al jaren met woningtekorten, wachtlijsten en
gebrek aan doorstroommogelijkheden. Op de lange termijn kunnen deze
problemen worden opgelost door het woningmarktakkoord Wonen 4.0, een
evenwichtig plan dat huren en kopen als gelijkwaardig beschouwd. De
Woonbond roept de formerende partijen op de invoering van het
integraal woningmarktplan Wonen 4.0 met spoed ter hand te nemen. Maar
ook op de korte termijn moeten maatregelen worden genomen om de
huurders uit de brand te helpen.

In het woningmarktakkoord wordt er bewust voor gekozen om pas na het
einde van de crisis te beginnen met geleidelijke huurverhogingen om de
koopkracht van de huurders niet te veel aan te tasten. Paping: “Veel
huurders in sociale huurwoningen hebben weinig te besteden. Het is
onredelijk om te verlangen dat hun koopkracht wordt aangetast met hoge
huurverhogingen.” De Woonbond pleit daarom op de korte termijn voor
een huursombenadering met lage huurstijgingen. De totale huursom van
een woningbouwcorporatie mag niet meer dan 1% boven inflatie stijgen,
inclusief de huurverhogingen na verhuizing van een huurder. Paping:
“Op deze manier voorkom je dat verhuurders de huurprijs enorm laten
stijgen als een woning vrijkomt. Daardoor is de doorstroming nu
helemaal stil komen te staan. De huursombenadering brengt de
doorstroming weer op gang en zorgt ervoor dat starters niet de
hoofdprijs betalen.”

Niet afromen maar investeren

De plannen voor een extra heffing voor verhuurders moeten volgens de
Woonbond direct van tafel. “In feite is dat een ordinaire
huurdersbelasting,” zegt Paping. In de Tweede Kamer ligt een
wetsvoorstel klaar om tot 800 miljoen euro af te romen uit de kassen
van verhuurders. “De verhuurders kunnen op twee manieren aan dat
geld komen,” legt Paping uit. “Minder uitgaven of meer inkomsten.
In beide gevallen betalen de huurders het gelag. Want minder uitgeven
leidt minder investeringen, bijvoorbeeld in nieuwbouw en onderhoud van
de woningen. Meer inkomsten krijgen ze door huurverhogingen.” De
Woonbond wil dat verhuurders in plaats van de heffing de verplichting
krijgen om meer te investeren. De bouw kan een enorme impuls krijgen
door in plaats van de heffing de verhuurders te verplichten om
miljarden extra te investeren in de huursector.


<< Nieuws