Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Nieuws

**Forse verlaging servicekosten mogelijk**
Bijna de helft meent dat de verhuurder weinig
tot niets doet om deze kosten laag te houden. Dat blijkt uit onderzoek
van de Nederlandse Woonbond. Servicekosten worden betaald door
huurders, maar verhuurders gaan de contracten aan die de hoogte van de
kosten bepalen.

Van 8 tot en met 12 oktober organiseert de Woonbond de actieweek
servicekosten. Een ‘Servicekostenbus’ bezoekt groepen huurders die
hoge servicekosten betalen en helpt hen met gericht besparingsadvies.
De resultaten van het bezoek worden elke dag gepresenteerd aan de
verhuurder, die vervolgens actie kan ondernemen.

Helft verhuurders bespaart niet of nauwelijks


Vooruitlopend op de actieweek onderzocht de Woonbond ervaringen van
huurders. Twee derde (65%) van de ondervraagde bewonersorganisaties
denkt dat er bespaard kan worden op servicekosten, en 25% denkt dat
dit misschien kan. Bijna de helft (48%) vindt dat hun verhuurder
weinig tot niets doet om de servicekosten laag te houden. Een gemiste
kans, volgens Woonbonddirecteur Ronald Paping. “Wij kennen diverse
voorbeelden van verhuurders die contracten met schoonmakers, hoveniers
of energieleveranciers hebben herzien en daarmee een forse besparing
hebben bereikt.” Ook energiebesparing kan flink in de servicekosten
schelen. Veel huurders betalen via de servicekosten voor
energieverbruik in gemeenschappelijke ruimten. Als er collectieve
verwarming is, betalen huurders ook de verwarming van hun eigen woning
via de servicekosten. Vaak is het mogelijk om deze kosten omlaag te
krijgen door energiebesparende technieken in te zetten, soms ook door
energiebelasting terug te vragen of de capaciteit van een aansluiting
te verlagen.

Verhuurder scherp houden loont


Omdat verhuurders niet altijd het belang zien van besparen op
servicekosten loont het als bewonersorganisaties zich actief bemoeien
met het servicekostenbeleid van hun verhuurder. De Woonbond
ondersteunt zijn leden daarbij. Vanwege de actieweek ontvingen alle
aangesloten bewonersorganisaties een handleiding waarmee zij hun
servicekosten kunnen vergelijken met wat elders in Nederland
gebruikelijk is. Ter afsluiting van de week bezoekt de bus een
bewonersorganisatie die er al in geslaagd is de verhuurder te laten
besparen. Zij worden met een prijs voor hun inzet beloond.

<< Nieuws