Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Nieuws

nieuws van de wijkagent Ommoord / Graskruid
Het wordt weer sneller donker in dit jaargetijde en helaas leert de
ervaring dat hiermee ook het aantal woning- en autoinbraken zal stijgen.
Mocht u altijd al extra preventieve maatregelen willen treffen om de
woning te beveiligen, dan kunnen wij u misschien adviseren.

Op woensdag 17 oktober 2012, omstreeks 13:00 uur, organiseren wij, samen
met een aantal andere partners, een voorlichtingsmiddag.
Deze voorlichtingsmiddag zal plaatsvinden op de Nieuwe Ommoordseweg thv
nummer 4, op de parkeerplaats naast de supermarkt de MCD.

Ik hoop u daar te zullen ontmoeten.
Verder heb ik het verzoek aan u dit bericht te verspreiden onder andere
buurtgenoten en de bijgevoegde bijlage door te nemen.

Met vriendelijke groet,

Sjaak Koster,
Wijkagent Ommoord/Graskruid
<< Nieuws