Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Nieuws

Grote interesse in zonnepanelen onder huurders
Dat blijkt uit een onderzoek van de Woonbond onder ruim 500 huurders.
Besparen op de energierekening is de belangrijkste reden voor hun
interesse. Minder belasten van het milieu geldt als andere belangrijke
reden. Ruim een kwart van de huurders noemt zonnepanelen ‘de
toekomst’.

Zonnepanelen kunnen nu al rendabel worden toegepast op zowel
eengezinswoningen als flatgebouwen. Toch stuit het plaatsen van
zonnepanelen op huurwoningen op lastige wet- en regelgeving: een mooie
taak voor het nieuwe kabinet om deze belemmeringen weg te nemen, zodat
de toepassing van zonnepanelen kan worden versneld.

Vrijwel alle politieke partijen willen meer aandacht voor het
opwekken van eigen energie. Met het nieuwe kabinet in aantocht is het
tijd om aan de slag te gaan en stappen vooruit te maken. Een alliantie
van maatschappelijke organisaties, waaronder de Woonbond, liet de
politiek onlangs weten daarbij te willen helpen. De alliantie pleit
ervoor bewoners (kleinverbruikers) in staat te stellen zelf hun
energie duurzaam in de buurt op te wekken, zonder dat daar belasting
over wordt geheven. Huurders die onder een gedeeld dak wonen
(bijvoorbeeld in een flatgebouw) moeten zelf opgewekte energie kunnen
verrekenen met hun eigen verbruik. Ook andere belemmeringen in de
huidige wet- en regelgeving moeten worden aangepakt. Daardoor wordt
het voor nog meer mensen aantrekkelijk om te investeren in de
opwekking van eigen duurzame energie.

Kennisniveau van huurders over zonnepanelen vrij hoog


Huurders met zonnepanelen kunnen direct flink besparen op hun
stroomrekening. Ook voor verhuurders kan het financieel aantrekkelijk
zijn om panelen te plaatsen. Toch is slechts 1% van de deelnemers aan
het onderzoek van de Woonbond door de verhuurder benaderd over
zonnepanelen. De helft van de huurders heeft aangegeven dat wel te
willen. Ook is in het onderzoek bekeken hoeveel zij van zonnepanelen
weten. Ruim driekwart van de huurders weet dat zonnepanelen een
rendabele investering zijn. Zij zijn goed op de hoogte van de werking
van zonnepanelen. Ze begrijpen dat de panelen ook energie opwekken op
minder zonnige dagen en dat overtollige energie aan het net terug
wordt geleverd en later weer te gebruiken is. Huurders hebben echter
weinig kennis over het onderhoud. 46% van de huurders denkt ten
onrechte dat zonnepanelen (veel) onderhoud vragen.

Hoe meer zonnepanelen, hoe beter


Bijna de helft van de geïnteresseerden geeft in het onderzoek aan
zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak te willen. Daar hebben zij een
hogere eigen bijdrage voor over omdat er ook een hogere opbrengst
tegenover staat. Ruim de helft van de huurders wil de zonnepanelen
echter niet zelf aanschaffen. Dat willen zij alleen als er met de
verhuurder vooraf goede afspraken worden gemaakt over een
restwaardevergoeding voor de panelen. De betaling (van de investering)
van de zonnepanelen moet volgens de helft van de huurders lopen via
een apart huurcontract. Bijna 60% van de huurders geeft de voorkeur
aan maandelijkse controle van het verbruik en de werking van de
zonnepanelen op afstand, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
internetverbinding van de huurder.

Ga voor meer informatie en het onderzoeksrapport naar
www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

<< Nieuws