Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Nieuws

Hogere huurverhogingen dreigen
Deze huurverhogingen worden vervolgens afgeroomd met een
verhuurdersheffing. Hierdoor kunnen de noodzakelijke investeringen
niet plaatsvinden en zullen de wachtlijsten voor huurwoningen nog
verder oplopen. De Woonbond roept politieke partijen op om de huren
slechts gematigd te laten stijgen en de verhuurdersheffing te
vervangen door een heffing voor een investeringsfonds.

Huurverhogingen

De berekeningen van het CPB gaan uit van een basispad, waarbij de
huren al bijna 1% boven inflatie stijgen per jaar. In het basispad is
immers al verwerkt dat huren stijgen door harmonisatie (hogere huren
bij verhuizing) en de voorgenomen inkomensafhankelijke
huurverhogingen. Veel partijen die tot nu toe altijd voor een gematigd
huurbeleid zijn (GroenLinks, PvdA en ChristenUnie) verhogen de huren
hier bovenop ook nog fors, met meer dan 1% per jaar. Voor huurders,
die over het algemeen lage inkomens hebben, dreigt hiermee een extra
aanslag op de koopkracht. PvdA en GroenLinks beschermen de koopkracht
voor de huurders met de laagste inkomens gelukkig nog door een
verbetering van de huurtoeslag, maar D66 wil de huurtoeslag fors
korten (€ 300 miljoen).

Verhuurdersheffing


In het basispad van het CPB is ook al de voorgenomen
verhuurdersheffing van 760 miljoen opgenomen. Daarbovenop willen
partijen de komende kabinetsperiode de heffing fors verhogen; zo
willen VVD en PvdA de verhuurdersheffing zelfs verdubbelen. Het CDA
wil dat verhuurders door middel van een huurkorting zorgen voor een
verlaging van de huurtoeslaguitgaven met 1,6 miljard. Hiermee zullen
de problemen op de woningmarkt (inzakkende investeringen) en de
huurmarkt (wachtlijsten, te weinig onderhoud) alleen maar toenemen.

Oproep Woonbond

De Woonbond vraagt politieke partijen om de koopkracht van huurders
niet verder onder druk te zetten door hoge huurverhogingen en
aantasting van de huurtoeslag. In plaats van investeringen af te
knijpen door extra heffingen, moeten investeringen in de huursector
gestimuleerd worden. Door de verhuurdersheffing te vervangen door een
investeringsfonds of niet-vrijblijvende investeringsafspraken kunnen
we twee vliegen in één klap slaan: stimulering van de bouw en
oplossing van de problemen in de huursector (wachtlijsten,
woningverbetering, energiebesparing).

7 september: Het grote huurdebat

De Woonbond organiseert op 7 september in Utrecht het grote
huurdebat. Naast een discussie over het woningmarktplan Wonen 4.0 zal
onder leiding van Pieter Hilhorst met politici gediscussieerd worden
over het huurbeleid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van
huurwoningen.

<< Nieuws